تیتر اخبار
حکایات و رمان های توماس ولف در زبان آذربایجانی

نشر جدید مرکز ترجمه تحت نظر کابینه ی وزرا جمهوری آذربایجان - کتاب " تور عنکبوت دنیا" حاوی حکایات و رمان های تماس ولف

مراسم رونمایی از ادبیات آذربایجان در صوفیا

از پروژه‌های جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان،

انتشار ادبیات مدرن آذربایجان در بلغارستان

کتاب «ادبیات مدرن آذربایجان» که با همکاری اتحادیه نویسندگان بلغارستان توسط بنیاد