تیتر اخبار
کتاب "چوچارا" ی آلبرتو موراویا در زبان آذربایجانی

شر جدید بنیاد ترجمه ی آذربایجان - کتاب " چوچارا" نویسنده ی برجسته ی ایتالیایی  آلبرتو موراویا منتشر شده است...

روابط ادبی اسپانیا و آذربایجان گسترش می یابد

آوریل نماینده ی رسمی پادشاهی اسپانیا جناب آقای ایقناسیو سانچز در مرکز...

ادبیات آذربایجان در مطبوعات با نفوذ روسیه

در چارچوب لایحه ی بعدی مرکز ترجمه ی آذربایجان  که برای تبلیغ و شناسایی ادبیات آذربایجان انجام می شود   صفحه ی...