Azlogos.eu

Azlogos.eu

13.05.2019

Kassandra kompleksi, yoxsa perpetuum

* Təxmini (?) həmən hisslərin kültürümüzün (?) başqa bir təməl fiquru, Mirzə Cəlil tərəfindən də keçirildiyini asanlıqla söyləmək mümkündür 

* Sabirin kəsici satirası (?) haqda da bunu söyləsək, əsla yanılmarıq.

* Azərbaycanda isə çox təəssüf ki, Efesli Heraklit tərəfindən söyləndiyi fərz edilən məşhur “Bir çaya iki dəfə girmək olmaz” ibarəsi bu mənada əsla çalışmır (?). 

VƏ DİGƏR...