გაყიდვაშია „აზერბაიჯანული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი“!

გაყიდვაშია „აზერბაიჯანული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი“!

უკვე გაყიდვაშია „აზერბაიჯანული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი“, რომელიც მოამზადა და გამოსცა აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითმა ცენტრმა. წიგნის შეძენის მსურველებს შეუძლიათ მიმართონ ქალაქ ბაქოს Kitabevim.az, Libraff, Azərkitab-სა და სხვა წიგნის მაღაზიებ.

ლექსიკონის დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებზე მასიური გაყიდვა შეკვეთებისა და ხელშეკრულებების საფუძველზე ხორციელდება.

შეგიძლიათ წიგნი შემდეგ მისამართზე შსეუკვეთოთ:

ქალაქი ბაქო, ნესიმის რაიონი, თოპჩუბაშოვის ქუჩა, 74.

ე-მაილი: info@aztc.gov.az

ტელეფონი: (+994 12) 595-10-69

ფაქსი: (+994 12) 595-10-59

 

და სხვა ...