გამოიცა „აზერბაიჯანულ-გერმანული სასაუბრო“

გამოიცა „აზერბაიჯანულ-გერმანული სასაუბრო“

 

აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითმა ცენტრმა გამოსცა "აზერბაიჯანულ-გერმანული სასაუბრო", რომელიც გათვალისწინებულია საქმიანი წრეებისა და ტურისტებისათვის, აგრეთვე ფართო საზოგადოებისთვის, ანუ მათთვის ვისაც სურს შეისწავლოს გერმანული ენა.

          წიგნი, რომელიც ითველისწინებს გერმანული ენის უფრო იოლად და კომფორტულად ათვისებას, დაყოფილია შემდეგ თავებად: "პირველ საუბარი", "გამგზავრება და დაბრუნება", "საქალაქო ტრანსპორტი", "სასტუმრო", "ქალაქში", "კერძები და სასმელები", "კონტაქტი", "სამედიცინო მომსახურება", " ვაჭრობა ”,” ფილმები, გართობა და დასვენება ”,” ყოველდღიური სიტყვები და ფრაზები ”.

           სასაუბრო შეადგინა გერმანული ენის სპეციალისტიმა ვუსალ აბასზადემ; რედაქტორები ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ვილაიეთ ჰაჯიევი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სპეციალისტი სტეფანი მაცერი (ავსტრია), ენისა და კომუნიკაციის მაგისტრი, ხელოვნებათმცოდნე ლიზა ბრანდტი (გერმანია) და ფილოლოგი შაფიკა გულიევა.

           წიგნი დაისტამბა აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის სტამბაში.

          სასაუბრო შეგიძლიათ ქვემოთ დასახელებულ მაღაზიებში შეიძინოთ:

          ლიბრაფი“

          „ქითაბევიმ.აზ“

        „აკადემქითაბი“

          წიგნის სახლი „აკადემია“

          „აზერქითაბი“

          პრეზიდენტის აპარატის წიგნის სახლი

          აზერბაიჯანის ენების უნივერსიტეტის სავაჭრო კიოსკი

          წიგნის მაღაზია „პერო“

          წიგნის სახლი “საკითხავი“

          წიგნის სახლი „ლიბერი“

 

და სხვა ...

  • ზარდუშთ შაფის მოთხრობა ყაზახეთის ლიტერატურულ პორტალში ზარდუშთ შაფის მოთხრობა ყაზახეთის ლიტერატურულ პორტალში

    ყაზახეთის პოპულარულმა ლიტერატურულმა პორტალმა adebiportal.kz” მ სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის - უახსელი აზერბაიჯანული ლიტერატურა - პროექტის ფარგლებში გამოაქვეყნა უდროოდ გარდაცვლილი ნიჭიერი მწერლის ზარდუშთ შაფის