انتخاب زبان: AZENRUESFRDETRعربيفارسی
aydinyol.az achiqkitab.az xezerjurnali.az

  • اطلاعیه اطلاعیه

    بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان برای اتباع خارجی ساکن در آذربایجان دوره های آموزش زبان برگزار

  • آگهی کارگاه دانش افزایی زبان آگهی کارگاه دانش افزایی زبان

    بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان به منظور ارتقاء سطح کیفیت ترجمه، دوره های ترجمۀ پیشرفت