انتخاب زبان: AZENRUESFRDETRعربيفارسی
aydinyol.az achiqkitab.az xezerjurnali.az

تالیفات

  • حکایات نروژی در زبان آذربایجانی حکایات نروژی در زبان آذربایجانی

    نشر جدید بنیاد ترجمه ی وابسته به کابینه ی وزرای  جمهوری آذربایجان - کتاب " حکایات نروژی قرن بیستم" منتشر یافته است.