مجموعه ی غزلیات نسیمی در جیتومیر و پولتاوا معرفی گردید

مجموعه ی غزلیات نسیمی در جیتومیر و پولتاوا معرفی گردید

مجموعه ی غزلیات شاعر شهر آذربایجان عمادالدین نسیمی به زبان اوکراینی تحت نام «من خود راه حق شدم ...»، که به همت مرکز ترجمه ی کشوری جمهوری آذربایجان به زبان اوکراینی ترجمه شده است، در دانشگاه پلی تکنیک دولتی جیتمویر معرفی گردید.

در این مراسم اعضای هیأت علمی، اساتید و دانشجویان دانشگاه، نماینده هایی از اقشار مختلف مردم و نماینده های رسانه های گروهی شرکت نمودند. هم چنین معاون علمی و آموزشی دانشگاه، یلنا دنیسیوک، رئیس اداره ی روابط بین الملل واسیلی مامارای و شخصیت های دیگر سخنرانی نمودند. سخنرانان ضمن اشاره به اعلام 650 مین سالگرد نسیمی به عنوان سال نسیمی در رابطه با جایگاه این شاعر شهیر و اندیشه ها و تفکرات وی تبادل نظر نموده و اعلام نمودند ترجمه ی آثار این شاعر به زبان اوکراینی سبب شده مردم اوکراین و فرهیختگان این کشور بتوانند شخصیت این شاعر بزرگ را تصور نمایند.

پس از پایان مراسم کتاب به کتابخانه ی دانشگاه و نیز به موزه ی ادبیات شهر جیتومیر اهداء گردید. در دیداری که با مدیر موزه، ویتالی یرمیو، داشتیم، امکان توزیع و معرفی کتاب در شهرها و بخش های دیگر کتاب مورد مذاکره قرار گرفت.

هم چنین مراسمی برای معرفی کتاب در دانشگاه اقتصاد و تجارت شهر پولتاوا برگزار گردید. در این مراسم اساتید و دانشجویان دانشگاه، دانشمندان و هنرمندان حضور یافتند. در مراسم دبیر مسؤول طرح خانم ماریا قونچاروک سخنرانی نموده و ضمن اشاره به سال نسیمی در 650 امین سالروز این شاعر شهیر و معرفی شاعر در سطح جهانی اطلاعات جامعی در در رابطه با زندگی و آثار نسیمی به حضار ارائه نمود.

در مراسم گوشه هایی از فیلم سینمایی «نسیمی» برای دانشجویان نمایش داده شد و ترجمه ی اشعار این شاعر نامدار به زبان اوکراینی قرائت گردید.

پس از پایان مراسم کتاب به کتابخانه ی دانشگاه اهداء گردید. 

مقالات دیگر