سفیر جدید فرانسه در بنیاد ترجمه حضور یافته اند

سفیر جدید فرانسه در بنیاد ترجمه حضور یافته اند

۱۶ دسامبر سفیر جدید فوق العاده و تام اختیار مقیم آذربایجان کشور فرانسه، جناب آقای ذاکری گروس همراه رییس انستیتوتو ی فرانسه در آذربایجان جناب آقا ی موریس روفین در بنیاد ترجمه حضور یافته اند. حین دیدار مطابق به روابط ادبی فرانسه و آذربایجان  اقدامات انجام شده و در اطراف پروژه هایی که در نظر گرفته شده است، تبدل فکر گردید. راجع به کتاب "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" که امسال در استراسبورگ به زبان فرانسه ترجمه شده  و منتشر یافته است و در باره ی مراسم رونمایی کتابی که در مرکز شهر در "خانه ی کتاب" برگزار شده از جمله در مورد ترجمه و نشر کتب نویسندگان و شعرا ی  فرانسوی - ژان آنوی، شارل بودلر، پل ورلن، آندره مروا، آلبر کامو، فرانسوا مریاک، آرتور رمبو گزارش داده شده است. سپس در راستا ی پخش و شناساندن ادبیات آذربایجان در فرانسه از جمله معرفی ادبیات آذربایجان به کتاب خوانان فرانسوی پروژه های چشماندازی مورد مذاکره قرار گرفته است.

در پایان دیدار کتاب های "مجموعه ی ادبیات آذربایجان"، "آثار برگزیده ی" پاتریک مادیو از آخرین نشریه های بنیاد - کتاب  "وصیتنامه" ا.موروا به مهمان اهدا داده شد.

 

گالری

مقالات دیگر