محترم رئیس جمهور

محترم رئیس جمهور

 اعلی‌ حضرت !

 به مناسبت روز تولدتان به جنابعالی از صمیم قلب تبریک می گویم، بر شما تندرستی یاپدار و احوال پیروزی شکست ناپذیر، در فعالیت جنابعالی که بر راه  رفاه و آینده ی سالم مردم کشور   می باشد،  موفقیت های جدیدی آرزومندم.

در مدت ۱۶ سالی که مقام ریاست جمهوری دارید،  چهره ی آذربایجان را جدا تغییر دادید،  کارهای نوسازی و آبادی نمودید،  ثبات و آرامشی که خلقمان را از آتش جنگ دنیا حفاظت نموده،  در اولین نوبت از شکست ناپزیری و اراده ی سیاسی پیشتازی شما خبر می دهد  که با تمام قلب و جان به موطن اش وابسته می باشد. در این راه سرسخت و با شرافت و مقدس همراه و شانه به شانه ی مهربان خانم عزیز مطمینم که به سوی پیروزی ها و موفقیت های بزرگی پیش خواهید رفت. 

زنده باشید ! خدا از شما و آذربایجان نگه دارد. 

نویسنده مردمی

آفاق مسعود

مقالات دیگر