گواهینامه های صادره از سوی مرکز ترجمه به صاحبانشان اعطاء گردید

گواهینامه های صادره از سوی مرکز ترجمه به صاحبانشان اعطاء گردید

مرکز ترجمه ی کشوری جمهوری آذربایجان در راستای تکمیل زبان و ترجمه در کشور و شناسایی افرادی که در رابطه با زبان ها و رشته های گوناگون دارای تخصص و هستند اقدام به برگزاری آزمون ادواری نمود. در پایان این دوره برای افرادی که در زبان ها و رشته های مربوطه حائز امتیازات لازم بودند گواهینامه اعطاء گردید.

جناب ولایت حاجی اف رئیس هیأت ممتحن و معاون رئیس هیأت مدیره مرکز طی سخنانی که در مراسم اعطای گواهینامه ها ایراد فرمودند اعلام داشتند که این گونه تدابیر نتایج مثبت خود را در عرصه ی زبان و ترجمه برجای گذاشته، و می تواند بخشی از اهداف راهبردی را در زمینه ی ترجمه محقق نماید.

اسامی مترجمینی که در آزمونی که در سه ماهه ی سوم سال 2019 حائز امتیاز لازم برای دریافت گواهینامه شدند از این قرار است:

1- علی شکری (زبان آذربایجانی - انگلیسی، زبان فارسی - آذربایجانی فارسی) در رشته ی اقتصاد

2- قمری عیوض اوا (روسی انگلیسی) در رشته ی اجتماعی و سیاسی

3- فکرت کاظم اف (آذربایجانی روسی) در رشته ی اجتماعی سیاسی

4- وفا آشیراوا (روسی آذربایجانی روسی) د رشته ی پزشکی

5- ایمانیار قلی اف (ترکی آذربایجانی) در رشته ی حقوق

6- قباد جبرائیل اف (ترکی استانبولی آذربایجانی ترکی استانبولی) در رشته ی حقوق

7- زائور بندعلی اف (آذربایجانی آلمانی آذربایجانی) در رشته ی اجتماعی سیاسی

گالری

مقالات دیگر