نویسنده ی آذربایجانی به عنوان عضو آکادمی اروپا تعیین گردید

نویسنده ی آذربایجانی به عنوان عضو آکادمی اروپا تعیین گردید

 

30 ژانویه 2020 باکو خبرگزاری آذرتاج

در سالگرد تأسیس آکادمی علم، هنر و ادبیات اروپا، نویسنده ی مردمی جمهوری آذربایجان، خانم آفاق مسعود، به عضویت حقیقی این آکادمی در آمد. این آکادمی در سال 1980 بر اساس مصوبه ی سنا در شهر پاریس تأسیس گردیده است.

در این اجلاس خانم آ. مسعود طی نطقی ضمن تشکر از مدیر کل آکادمی، هنرمند نقاش و خادم علم و هنر سرشناس، خانم نیکول لومر دوگاژیو، و شرکت کننده های اجلاس، ضمن برشمردن خدمات این سازمان، که هدف بنیادین آن پشتیبانی از توسعه ی همکاری های علمی و ادبی در جهان است، و نتایج و آثار مثبتی که فعالیت های آن در تبلیغ ارزش های مشترک بشری دارد، افزود: «آذربایجان، که طی اعصار و قرون محل تلاقی فرهنگ شرق و غرب بوده و روح و درد شرق را در کنار مدرنیته ی غرب در خود جای داده، امروز نیز نویسنده های تازه نفس دارای افکار متفاوت را به دنیا معرفی می کند.»

 

گالری

مقالات دیگر