سفیر جمهوری آذربایجان در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافت

سفیر جمهوری آذربایجان در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافت

سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری آرژانتین جناب آقای سرژیو پرز گونلا و مشاور سفیر در امور فرهنگی خانم کورنیا لمان در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافتند.

به هنگام دیدار در خصوص ارتباطات ادبی میان دو کشور آذربایجان و آرژانتین و طرح های انتشار کتاب در این راستا بحث و تبادل نظر به عمل آمد و طرفین در خصوص تدابیری که در آینده مد نظر دو طرف است و مسائل سازمانی دیگر مذاکرات مفصلی انجام دادند.

در پایان این دیدار کتاب «رقص تانگو عطش آزادی»، که با همکاری مرکز ترجمه ی کشوری و سفارت آرژانتین در آذربایجان انتشار یافته است، به میهمانان هدیه گردید.

 

گالری

مقالات دیگر