جلسه ی معرفی مجموعه غزلیات نسیمی در کیِف برگزار گردید

جلسه ی معرفی مجموعه غزلیات نسیمی در کیِف برگزار گردید

در قالب سلسله تدابیری که به مناسبت شش صد و پنجاهمین زادروز «نسیمی» شاعر شهیر آذربایجان اندیشیده شده، مجموعه ی غزلیات او تحت نام «من خود راه حقم»، که به همت مرکز ترجمه ی کشوری ترجمه، چاپ و منتشر شده است، برای بار دوم از سوی انتشارات «سامیت کنیگا» معرفی گردید.

در این مراسم نویسنده ها، ادبای شناخته شده، نماینده های رسانه های جمعی و گروه های اجتماعی شرکت نمودند.

ایوان استپورین، مدیر انتشارات، در مصاحبه ی اختصاصی خود با خبرگزاری «آذرتاج» اعلام نمود این کتاب، که برای بار نخست عمادالدین نسیمی را در اوکراین معرفی می کند، در کل گامی است بلند در راستای معرفی ادبیات کلاسیک آذربایجان در اوکراین و اظهار امیدواری کرد که همکاری از این دست میان این انتشارات و مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان ادامه یابد.

گالری

مقالات دیگر