قتل عام خوجالی در رسانه های جهان

قتل عام خوجالی در رسانه های جهان

مطلب و ویدیوی تهیه شده توسط مرکز ترجمه ی کشوری در خصوص سنگین ترین و وحشتناکترین قتل عام تاریخ بشر، فاجعه ی قتل عام «خوجالی»، در تارنماهای Aziznews” از اسرائیل،”Everyday” از اوکراین، «تبریز ما (tabrizema.ir از ایران و “Brandnews.ge” از گرجستان درج شده است. در مطلب و ویدیوی تهیه شده توسط مرکز ترجمه ی کشوری رخدادهای شب 25 و بامداد 26 فوریه سال 1992 (6 و 7 اسفند ماه 1370) و مشاهدات «ریچاردز لاپایتیس»، روزنامه نگار مشهور لیتوانی، سردبیر روزنامه ی سیاسی اجتماعی مشهور «ستاره لادزیاو»، که از قضا شب حادثه در خوجالی حضور داشته و شاهد زنده ی آن همه وحشیگری ها بوده، درج گردیده است. این خبرنگار در مرکز ترجمه‏ی کشوری حضور یافته و مشاهدات خود را به صورت مستند بازگو کرده است.

پیوندهای مطالب درج شده:

http://aziznews.ru/news/az/5807-xocal-soyqrmndan-28-il-keir.html

https://everyday.in.ua/?p=18274&fbclid=IwAR303oAU9J3sM2FaPcOx0X8tXF_QIiO2TvfZWybqAi5Oo_LIyrFdP7g6px8  

http://tabrizema.ir/khojali/

https://www.instagram.com/p/B8-s4pijVrL/?igshid=vmsd3mtwrssa

http://brandnews.ge/index.php/news/aboard/11391-28-5

مقالات دیگر