طنز خدایان چاپ و منتشر شد

طنز خدایان چاپ و منتشر شد

از سری کتابهای منتشر شدۀ توسط بنیاد ترجمه وابسته به کابینه وزیران جمهوری آذربایجان مجموعه داستانهای «طنز خدایان» نویسنده معروف ژاپنی ریونوسکه آکوتاگاوا  منتشر شد

نویسندۀ مشهور ژاپنی ریونوسکه آکوتاگاوا (1892-1925) عمر بسیار کوتاهی داشته است. میراث وی را به عنوان یکی از درخشان ترین و غیر معمول ترین نمونه های ادبی قرن بیستم به حساب می آورند. ایشان موضوعات آثار خویش را از تاریخ، هنر، حماسه، افسانه ها و... می گیرد و به عنوان هنرمند تمام عیار، تمام استعداد خویش را صرف روانشناسی انسان می نماید و به واکاوی حوادث به ظاهر عادی پرداخته و به سبک منحصر به فرد و با طنز نرم بیان می دارد که آدمی لایه های عمیقی دارد و باید آنها را بروز دهد.

آثار آکوتاگاوا به عنوان یک فرد متبحر، لایه های عمیق تر ادبیات را درنوردیده و به عمق نثر متمرکز شده است.

بعضی از قهرمانان داستانهای کوتاه این کتاب، راه حل مشکلات اصلی خویش را بعد از اینکه از امتحان معنوی می گذرند، می یابند. ولی باقی مانده ها برعکس قهرمانان به معنای زندگی توجه ننموده و با جریان آب حرکت می کنند.

ایشان زندگی بسیار کوتاهی داشته و با خودکشی به زندگی خویش پایان داده است. انگار خود ایشان در هر یک داستانهای کوتاهش موج می زند. خوانندۀ متوجه اگر آنها را یکی یکی پیدا نموده به عنوان یک پانل موزاییک به صورت یکنواخت بتواند پیدا کند، به عظمت ریونوسکه آکوتاگاوا به صورت شگفتزده پی خواهد برد.

برگردان کتاب روشن رامیزاوغلو است.

 

 

مقالات دیگر