آفرینش ادبی الیاس افندیف در تارنمای صرب

آفرینش ادبی الیاس افندیف در تارنمای صرب

 

تارنمای ادبی «Stochni Biser (مروارید شرق)» اقدام به انتشار داستان شاعر مردمی آذربایجان، الیاس افندیف، تحت نام «شال پشم» نموده است. این اثر در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» از سوی مرکز ترجمه ی آذربایجان به زبان صربی ترجمه شده است.

تارنمای ادبی «Stochni Biser (مروارید شرق)»، که نام شاهکار ادبی نویسنده و مترجم صرب یوان زمای (Yovan Zmay) بر آن نهاده شده است اساساً اقدام به انتشار آثار برگزیده ی ادبی مشرق زمین می کند.

یوان زمای آثار ادبای بزرگ مشرق زمین همانند میرزا شفیع واضح، حافظ و عمر خیام را به زبان صربی ترجمه نموده است.

 

خواننده های صرب زبان  می توانند آثار برگزیده مشهورترین ادبای جهان را در این تارنما مطالعه نمایند.

https://istocnibiser.wixsite.com

 

 

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.