چرا ارمنستان تمایلی برای باز شدن آرشیوها نشان نمی دهد

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اقدام به تهیه ی ویدیویی در خصوص بیانات وزیر دفاع ترکیه در رابطه با کنار زدن نقاب ریاکاری از چهره ی سیاست ارمنستان نموده است. این ویدیو، که به زبان های انگلیسی، روسی، ترکی، فارسی، عربی، گرجی، فرانسوی، اوکراینی، اسپانیایی و آلمانی از سوی این مرکز از طریق اینترنت در سطح بین المللی منتشر می گردد ارمنستان فرا می خواند که درِ آرشیوهای خود در ایروان و پاره ای از کشورهای دیگر را، که تاکنون بسته مانده است، به روی محققین و پژوهشگران باز نماید و تأکید می نماید تاکنون شمار اندکی از کسانی که «از نظر سیاسی قابل اعتمادند» اجازه ی بازدید از این آرشیوها را داشته اند.

لازم به ذکر است که سردمداران سیاسی اروپایی و امریکایی ارمنستان نیک می دانند که قتل 1915 رخ نداده و برای آنها کاملاً روشن است که اگر درِ این آرشیوها به روی پژوهشگران باز شود چنان گلوله ای از حقیقت منفجر خواهد شد که اثری از ادعاهای کذایی ارامنه بر جای نخواهد ماند.

>

مقالات دیگر