بازتاب سیاست مکارانه ی ارمنستان در رسانه های ارتباط جمعی خارجی

بازتاب سیاست مکارانه ی ارمنستان در رسانه های ارتباط جمعی خارجی

تارنمای RUTUBE.LİST, YandexDisk روسیه و تارنمای KNK-Media اوکراین اقدام به نشر ویدویی کردند که هویت واقعی سیاست های مکارانه ی ارمنتسان را افشا می نماید.

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اقدام به تهیه ی ویدیویی به زبان های مختلف نموده است که در آن علل باز نشدن آرشیوهای موجود در ایروان و نقاط دیگر دنیا به روی پژوهشگران بیطرف مورد سؤال قرار گرفته است و عنوان گردیده است که علت امر آن است که اسناد موجود در این آرشیوها ساختگی بودن قتل عام ادعایی ارامنه را به اثبات می رساند و از این تنها شمار اندکی از پژوهشگرانی «که از نظر سیاسی قابل اعتمادند» موفق به بازدید از این آرشیوها شده اند.

مقالات دیگر