آزمون مترجمی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان ادامه می یابد

آزمون مترجمی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان ادامه می یابد

در راستای تکمیل زبان و ترجمه در سطح کشور و شناسایی مترجمین حرفه ای مرحله ی بعدی آزمون ادواری مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان برگزار می گردد.

در این آزمون میزان سطح سواد حرفه ای شرکت کنندگان در رشته های اجتماعی – سیاسی، علمی – فنی، مالیه، اقتصاد، علوم انسانی، رسانه، پزشکی، و حقوق و در زبانهای مختلف در بوته ی آزمون قرار گرفته و به مترجمینی که در این آزمون نتیجه ی لازم را کسب نمایند گواهی لازمه صادر و تسلیم خواهد گردید.

علاقمندان به شرکت در این آزمون ها باشند می تواند مدارک ذیل را تا تاریخ 15 اکتبر (24 مهر ماه) از طریق رایانشانی (ایمیل)  به مرکز ترجمه ی کشوری فرستاده و یا مدارک چاپی را به نشانی شهر باکو، بخش نسیمی، خیابان علیمردان بیگ توپچوباشوف شماره 74 ارسال نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

1- کپی کارت شناسایی

2- سی. وی.

 

تذکر:

1- لازم است کسانی که اسناد و مدارک را از طریق رایانشانی مرکز ارسال می نمایند، زبان و رشته ای را که مایلند در آن امتحان دهند را در قسمت «موضوع» ایمیل مشخص نمایند.

2- بابت امتحان هزینه دریافت خواهد شد.

شماره تلفن تماس: 69 10 595 (12 994+) داخلی 107

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.