آفرینش ادبی صمد وورغون در دنیای مجازی بین المللی

آفرینش ادبی صمد وورغون در دنیای مجازی بین المللی

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان صفحه ی فیس بوک ادبی مشهور کلمبیا به نام « De la literatura (در باره ی ادبیات)» اقدام به درج ترجمه ی اسپانیولی شعر «چه زود پیر شدی شاعر!» اثر شاعر نامدار مردمی آذربایجان، «صمد وورغون» نموده است. 

 

 

پیوند: 

https://www.facebook.com/delaliteratura/

 

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.