کتاب سلام سروان در شهر کیف معرفی گردید

کتاب سلام سروان در شهر کیف معرفی گردید

مراسم معرفی مجموعه آثار شاعر معاصر آذربایجانی «سلام سروان» در موزه ی ملی ادبیات اوکراین برگزار گردید.

کتاب «دنیا کم عمق است، غرق هم نمی توان شد (І потонути неможливо, неглибокий цей світ... )» از این شاعر معاصر در قالب یکی از طرح های مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان منتشر گردید. مراسم معرفی کتاب با پشتیبانی کتابخانه ی مؤسسه ی ادبی «تاراس شِوچِنکو» وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین و انتشارات «سامیت-کینگا» انجام گردید.

به گزارش خبرگزای «آذرتاج» در این مراسم معاون رئیس کتابخانه ی مؤسسه ی ادبی «تاراس شِوچِنکو» وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین، آکادمیک «نیکولای سولیما» طی سخنرانی افتتاحیه ی خود سخن از بازسازی روابط ادبی تاریخی میان اوکراین و آذربایجان گفت. او افزود که این مراسم نقش مهمی در تحکیم همکاری ادبی میان اوکراین و آذربایجان ایفا خواهد نمود.

در این مراسم هم چنین پژوهشگر ارشد موزه ی ملی ادبیات اوکراین، صوفیا فجورا، سخنرانی نموده و گفت موزه ی متبوع وی همیشه از همکاری با مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان استقبال می کند و بسیار خرسند است در اجرای طرح این مرکز، مجموعه ی اشعار سلام سروان، از این مرکز پشتیبانی نموده است.

در مراسم معرفی کتاب، مترجم کتاب «لیسا مودراک»، مسؤول اجرای طرح، «مارینا قونچاروک»، استاد مؤسسه‏ی روابط بین الملل دانشگاه ملی هوانوردی اوکراین، شعرای شناخته شده ی اوکراین، دیمیتری چیستیاک، سرگئی ساوین، یولیا قوپالیوک، استاد زبان شناسی دانشگاه ملی تاراس شوچنکو اوکراین در رشته ی زبان آذربایجانی، ایرینا دمیرازن، و شعرا، ادبا و روزنامه نگاران دیگر نیز حضور داشتند.


رستم ممداف

کیف

گالری

مقالات دیگر