اپرای «لیلی و مجنون» در رسانه های جمعی خارجی

اپرای «لیلی و مجنون» در رسانه های جمعی خارجی

 

در قالب طرح «حقایق آذربایجانی در دنیای مجازی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، ویدیوی «لیلی و مجنون، نخستین اپرای شرق مسلمان»، که به زبان های مختلف تهیه گردیده است در تارنماهای شناخته شده‏ی

 albraq-news.com, dmcnews.org, yaf3press.net, alwasela.com, albidda.net,

news-sinaa.com  از کشور مصر و تارنماهای kievinform.com  و buta.in.ua از کشور اوکراین منتشر گردیده است.

در این ویدیو در خصوص اپرای لیلی و مجنون، به عنوان نخستین اپرای شرق مسلمان، اثر موسیقیدان نامدار و داهی آذربایجانی، عزیر حاجی بیلی، که بر اساس منظومه ی لیلی و مجنون شاعر نامدار آذربایجانی محمد فضولی نوشته شده، و نیز تاریخچه ی این اپرا سخن به میان آمده است. 

 

 

 

پیوندها:

https://news.albraq-news.com/breaking_news/520996/

https://www.dmcnews.org/breaking_news/1715888/

https://www.yaf3press.net/breaking_news/345962/

https://www.alwasela.com/733910

https://www.albidda.net/breaking_news/6224418.html

https://news-sinaa.com/breaking_news/7626079/

https://buta.in.ua/v-azerbajdzhane/

 https://kievinform.com/archives/10898

 

 


 

مقالات دیگر