داستان فرمان کریم زاده در مطبوعات عراق

داستان فرمان کریم زاده در مطبوعات عراق

در قالب طرح «ادبیات آذربایجان در دنیای مجازی بین اللمی» مرکز ترجمه کشوری آذربایجان، ترجمه ی عربی داستان «باید دلی بسوزد» اثر نویسنده ی سرشناس آذربایجانی، «فرمان کریم زاده»، در تمارنمای مشهور «النور» وابسته به بنیاد فرهنگ و رسانه ی عراق منتشر گردید. داستان به همراه شرح مبسوطی در خصوص آفرینش ادبی و زندگینامه ی نویسنده ارائه گردیده است.

لازم به ذکر است تارنمای «النور» به صورت متمادی اقدام به انتشار آثار ادبای سرشناسی هم چون ناظم حکمت، آنا ماریا ماتوته، نجیب محفوظ و دیگر ادبای جهان می نماید. بار نخستی است که این تارنما اقدام به انتشار آثار نویسنده های آذربایجانی می نماید.

 

این اثر را مترجم مشهور مصری احمد سامی العایدی به زبان عربی ترجمه نموده است. 

Keçid linki:

http://www.alnoor.se/

مقالات دیگر