طرح های انتشاراتی مرکز ترجمه ی کشوری در جشنواره ی بین المللی ترجمه

طرح های انتشاراتی مرکز ترجمه ی کشوری در جشنواره ی بین المللی ترجمه

 

 

نشریات مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در «جشنواره ی بین المللی ترجمه» اوکراین معرفی گردیدند.

این جشنواره با سازماندهی مشترک مجله ی «ادبی اوکراین» و «Саммит-книга» در محل کتابخانه ی مرکزی ماکسیم ریسکی شهر ایرپن اوکراین برگزار گردید.

مارینا قونچاروک، به عنوان نماینده ی طرح های انتشاراتی مرکز، طی سخنانی که در این جشنواره ارائه نمود، ضمن ارائه ی گزارشی در خصوص فعالیت های مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، مطالبی را در رابطه با آثار ترجمه ی این مرکز، که به زبان های گوناگون ترجمه و در سطح جهان معرفی گردیده است، به شرح زیر بیان نمود:

«مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، گام های مهمی در راستای بسط دادن فرایند ادبی، توسعه ی پایدار، معرفی و تبلیغ ادبیات کلاسیک و معاصر آذربایجان در جهان برداشته است. باید یادآوری کنم که مرکز جایگاه ویژه ای برای توسعه ی روابط ادبی و فرهنگی میان اوکراین و آذربایجان قائل است. ترجمه ی اوکراینی کتب «گلچین شعر معاصر آذربایجان»، گزیده ی اشعار شاعر شهیر آذربایجان عمادالدین نسیمی تحت نام «من خود راه حق شدم»، و نیز مجموعه ی اشعار شاعر معاصر آذربایجانی «سلام سروان» تحت نام «دنیا کم عمق است، غرق هم نمی توان شد» خود دلیل روشن این موضوع است. این کتب در شهرهای کیف، خارکوف، جیتومیر و نیز شهرهای بزرگ دیگر اوکراین معرفی و با استقبال مردم مواجه شدند. سپس کتب یاد شده در کتابخانه های مرکزی این شهرها و دانشگاه های مهم کشور جای گرفتند. مرکز ترجمه ی کشوری، علاوه بر شکل دادن ترجمه ی معاصر کشور، با ترجمه ی کتب، تعاملات فرهنگی بسیار خوبی با کشورهای مختلف دنیا دارد.»

سپس مترجم دیپلمات سرگئی بورشوسکی در خصوص نوآوری های عرصه ی کاری خود، مبادلات میان اوکراین و اسپانیا در عرصه ی ترجمه سخن گفت. پس از ایشان شاعر و مترجم سرشناس اوکراینی، دیمیتری چیستیاک، در خصوص طرح مشترکش با مرکز ترجمه ی کشوری و نیز روابط تنگاتنگش با مرکز سخن گفت. هم چنین یولیا اوستین، معاون شهردار شهر ایرپن در مسائل انساندوستانه، طی سخنانی اعلام نمود که شهرداری همیشه آماده ی کمک به برگزاری رخدادهایی از این دست است.

در پایان مراسم کتب مرکز، که به زبان های اوکراینی و زبان های دیگر ترجمه شده است، به مدعوین اهداء گردید.

 

 

گالری

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.