«حقایق شوشا» در رسانه های جمعی جهان

«حقایق شوشا» در رسانه های جمعی جهان

ویدیوی «حقایق شوشا»، که از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان تهیه شده است، در تارنمای «Alternatiftarih» ترکیه، و تارنماهای «رایت المصر نیوز» و «الوسیله نیوز» مصر، «عراق نیوز» عراق، «صدا آنلاین» امارات عربی متحده، «عزیز نیوز» اسرائیل، تارنماهای «Finkaa.ru»، «Azerros.com»، و «Atalar.ru» روسیه و «Turaz.es» اسپانیا  منتشر گردیده است.

این ویدیوی مستند حاوی اطلاعاتی در خصوص وحشیگری های ارامنه - که پس از امضای قرارداد ترکمانچای میان ایران و روسیه به منطقه قره باغ کوهستانی کوچانده شده بودند - در رابطه شهر تاریخی آذربایجان، «شوشا» است.

لازم به ذکر است که محمود دیاب، سردبیر تارنمای «نایل نیوز» مصر، با استناد به ویدیوی «حقایق شوشا» مقاله ی بلند بالایی را در خصوص شوشا نوشته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keçid linki:

 

https://www.nile1.com/حقائق-شوشا-إصدار-جديد-من-مركز-الترج-2/?fbclid=IwAR3kgp-Ak28XJrpJkQC3ZNcO_IOcNc4PDJh_RUlMLX-zLeFJgiyORu9wyU8

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asiaelyoum.com/93387/2020/11/15/حقائق-شوشا/?fbclid=IwAR1A2dhxjiB9k3xccXJVgxsGU3GUPgWrDxI8eYnIltvc5z9wG7vTfD_R2bY

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwasela.com/746679?fbclid=IwAR2mA-aku9eXyh2ziZtOnNSS8-ylKztcWlUf4n4nCrqcjF9vylV4ww1x6_Y

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iraqnews-in.com/breaking_news/1046589/قراباغ-هي-أذربيجان-حقائق-شوشا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saadaonline.net/breaking-news/95540/قراباغ-هي-أذربيجان-حقائق-شوشا


 

 

 


 

 

 

https://alternatiftarih.com/2020/11/karabag-azerbaycandir-susa-gercekleri/

 

 

 


 

 

 

http://aziznews.ru/news/az/6645-doblestnaya-istoriya-shushi.html

 

 

 


 

 

 

http://fnkaa.ru/karabah-eto-azerbajdzhan-doblestnaya-istoriya-shushi/

 

 

 


 

 

 

https://azerros.com/aktualnaya-tema/karabah-eto-azerbajdzhan-doblestnaya-istoriya-shushi/ 

 

 

 


 

 

 

https://atalar.ru/karabah-eto-azerbajdzhan-doblestnaya-istoriya-shushi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rayetmisr.com/2020/11/16/حقائق-عن-شوشا/

 

 

 

 

 

 

 

https://banassa.com/opinions/55566.html

https://turaz.es/f/%C2%A1karabaj-es-azerbaiy%C3%A1n-las-realidades-de-shusha

 

مقالات دیگر