«حیدر علی اف و نقش وی در تأسیس ارتش آذربایجان» در رسانه های جمعی جهان

«حیدر علی اف و نقش وی در تأسیس ارتش آذربایجان» در رسانه های جمعی جهان

 

متن «حیدر علی اف و نقش وی در تأسیس ارتش آذربایجان» که از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان تهیه شده است، در تارنماهای «نایل »1 و «الوسیه» از مصر، «البیادر» از فلسطین، «جزایر اینفو» از الجزایر و «الحریر» از چین منتشر گردیده است.

این متن حاوی سخنان ارزشمند رهبر کبیر جمهوری آذربایجان است، که به مناسبت های مختلف در خصوص نیروهای مسلح و ارتش کشور بیان گردیده و حاوی تاریخچه، شکل گیری و دوران دشوار گذار نوسازی و سازماندهی ارتش آذربایجان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nile1.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwasela.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-bayader.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alharir.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dzayerinfo.com

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.