«حیدر علی اف و نقش وی در تأسیس ارتش آذربایجان» در رسانه های جمعی جهان

«حیدر علی اف و نقش وی در تأسیس ارتش آذربایجان» در رسانه های جمعی جهان

 

متن «حیدر علی اف و نقش وی در تأسیس ارتش آذربایجان» که از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان تهیه شده است، در تارنماهای «نایل »1 و «الوسیه» از مصر، «البیادر» از فلسطین، «جزایر اینفو» از الجزایر و «الحریر» از چین منتشر گردیده است.

این متن حاوی سخنان ارزشمند رهبر کبیر جمهوری آذربایجان است، که به مناسبت های مختلف در خصوص نیروهای مسلح و ارتش کشور بیان گردیده و حاوی تاریخچه، شکل گیری و دوران دشوار گذار نوسازی و سازماندهی ارتش آذربایجان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nile1.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwasela.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-bayader.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alharir.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dzayerinfo.com

مقالات دیگر