«20 ژانویه روز اندوه و شرف مردم آذربایجان» در رسانه های جمعی خارجی

«20 ژانویه روز اندوه و شرف مردم آذربایجان» در رسانه های جمعی خارجی

مطلبی که مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان تحت نام «20 ژانویه روز اندوه و شرف مردم آذربایجان» منتشر نموده است، در پاره ای از تارنماهای مهم جهان بازنشر گردیده است از جمله: تارنماهای «نیل-1» و «آسیا الیوم» از مصر، «جزایراینفو» از الجزایر، «عراق نیوز» از عراق، «الحریر» از چین، «بنسا» از مراکش، «Azculture.uz» از ازبکستان، و «Turaz.es» از اسپانیا.

در این مطلب، که بر اساس حقایق ثابت شده ی تاریخی تنظیم گردیده است، از فاجعه ای سخن به میان آمده که در شب نوزدهم و صبحگاه بیستم ژانویه سال 1990 رخ داده است. در این فاجعه واحدهای ارتش سرخ شوروی سابق وارد باکو و دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان شده و علیه مردم بی دفاع قتل عام فجیعی را رقم زدند. 

https://www.nile1.com

https://www.asiaelyoum.com

https://embassiesnews.com/

https://dzayerinfo.com

https://mustaqila.com

https://alharir.info/

https://banassa.com/

http://azculture.uz/

http://azculture.uz/

https://turaz.es/

مقالات دیگر