«20 ژانویه روز اندوه و شرف مردم آذربایجان» در رسانه های جمعی خارجی

«20 ژانویه روز اندوه و شرف مردم آذربایجان» در رسانه های جمعی خارجی

مطلبی که مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان تحت نام «20 ژانویه روز اندوه و شرف مردم آذربایجان» منتشر نموده است، در پاره ای از تارنماهای مهم جهان بازنشر گردیده است از جمله: تارنماهای «نیل-1» و «آسیا الیوم» از مصر، «جزایراینفو» از الجزایر، «عراق نیوز» از عراق، «الحریر» از چین، «بنسا» از مراکش، «Azculture.uz» از ازبکستان، و «Turaz.es» از اسپانیا.

در این مطلب، که بر اساس حقایق ثابت شده ی تاریخی تنظیم گردیده است، از فاجعه ای سخن به میان آمده که در شب نوزدهم و صبحگاه بیستم ژانویه سال 1990 رخ داده است. در این فاجعه واحدهای ارتش سرخ شوروی سابق وارد باکو و دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان شده و علیه مردم بی دفاع قتل عام فجیعی را رقم زدند. 

https://www.nile1.com

https://www.asiaelyoum.com

https://embassiesnews.com/

https://dzayerinfo.com

https://mustaqila.com

https://alharir.info/

https://banassa.com/

http://azculture.uz/

http://azculture.uz/

https://turaz.es/

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.