واژه نامه ی واژه های بیگانه ی وارداتی جدید

واژه نامه ی واژه های بیگانه ی وارداتی جدید

 

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اقدام به انتشار «واژه نامه ی واژه های بیگانه ی وارداتی جدید (واژه نامه ی تفصیلی)» نموده است که حاوی واژه های تخصصی و کاربردی در عرصه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی، فنی، فن آوری و سایر زمینه ها است که در روند تکامل زبان وارد زبان آذربایجانی گردیده اند. اثر به نوبه ی خود می تواند بازتابی از روند جاری در این عرصه ها باشد.

این واژه نامه، علاوه بر متخصصان، می تواند منبع مفیدی برای استفاده ی عموم باشد. تهیه کننده و مؤلف  اثر دکتر قلی محرملی، دکترای زبان شناختی، و ویراستار علمی اثر دکتر نظامی جعفراف، عضو پیوسته ی فرهنگستان علوم آذربایجان است. ویرایش انتشاراتی کتاب بر عهده ی بهلول عباس اف، لطافت صمداوا و آقشین مسیم اف بوده است.

کتاب در چاپخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری چاپ گردیده است.

علاقمندان می توانند از کتابفروشی های معتبر اقدام به تهیه ی این کتاب نمایند.

 

مقالات دیگر