8 مارس – روز جهانی زن

8 مارس – روز جهانی زن

8 مارس، روز جهانی زن، که هر ساله مردم دنیا با عشق و غرور آن را برگزار می‏نماید، بنا به پیشنهاد سیاستمدار، حقوقدان و روزنامه نگار آلمانی، کلارا زتکین (1857 1933)، در اجلاسی که به سال 1910 در کپنهاک برگزار گردید، تصویب گردید. این تاریخ مقارن با اعتراض زنان نیویورکی در 8 مارس 1857 علیه ساعات کاری 12 ساله است. سال های سال پس از مبارزات ادامه دار زنان در راه احیای حقوق خود، در نهایت، به سال 1977 این روز به عنوان از سوی سازمان ملل روز بین المللی زنان تصویب و تأیید گردید.

8 مارس، روز زن، همه ساله به عنوان یک جشن و تعطیل رسمی در آذربایجان برگزار می گردد. بزرگ رهبر آذربایجان، حیدر علی اف، که سنگ بنای سیاست دفاع از حقوق زنان در آذربایجان هم به همت او گذاشته شد، هر زمان نقش بی بدیلی برای زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور قائل بوده و همواره عرصه را برای فعالیت زنان باز گذاشته است. سیاست های کلی کشور در رابطه حقوق زنان امروز از سوی رئیس جمهوری آذربایجان جناب الهام علی اف هم با موفقیت دنبال می گردد. در مدت زمامداری ایشان دایره ی نفوذ و شهرت زنان افزایش یافته، نقش زنان در جامعه ارتقاء یافته و در نتیجه ی اجرای سیاست های ناظر بر حقوق زنان، امروزه زنان آذربایجانی در سازمان های دولتی، مجلس ملی، شهرداری ها و سازمان های دیگر حضور فعال دارند و در فرایندهای سیاسی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، علمی و فرهنگی حضور چشمگیر دارند و نقش بی بدیل خود در تمامی این عرصه ها ایفا می نمایند.

در طول تاریخ آثار زیادی در رابطه با زنان آفریده شده و عشق به زن منبع الهام آثار ادبی بیشماری به ویژه در عرصه ی شعر بوده است  شخصیت های ادبی سرشناس دنیا در اعصار و قرون متفاوت هر کدام افکار و سخنان ذی قیمتی در خصوص زنان ایراد نموده اند که ذیلاً به شمه ای از آنها اشاره می کنیم:

«خانواده زن هر زمان چشمه ی خروشانی است که انسان را جوان نگه می دارند.»

اگوست ببل

«به هنگام انتخاب زن اولویت دادن به چشمان و جوانی زن خطرناک ترین نوع ازدواج است.»

ویساریون بلینسکی

«زن اگر نتواند همسرش را به جلو ببرد، این به معنای آن است که او را عقب نگه می دارد.»

جان میل

«کسی که مدافع حقوق زنان است، در اصل تکیه گاه آینده است.»

***

«هیچ مردی نمی تواند خوشبختی خود را بر ویرانه های بدبختی زن دایر نماید.»

***

«بی درنگ ازدواج کن! اگر زن خوبی نصیبت شود سرآمد همه خواهی شد، ولی اگر زن بدی انتخاب کنی، فیلسوف خواهی شد.»

سقراط

«احساس زن دقیق تر از اطمینان مرد است.»

***

«یک زن اگر بخواهد تا ابد در ذهن یک مرد جاودانه بماند، کافی است که تنها یک بار از یک کوچه بگذرد.»

ردیارد کیپلینگ

«اگر حتی در دنیا یک زن هم باقی بماند، در وصف او حرف تازه ای می توان یافت.»

جان بافل

«زنان دارای احساس غیر عادی هستند. علاوه بر دیدن هر چیز آشکاری، آنها حتی قادر به درک چیزهایی هستند که آشکارا قابل دیدن نیست.»

***

«اگر می خواهی بدانی در اندیشه ی زن چیست، لازم نیست به سخنانی که می گوید گوش دهی بلکه فقط به چشمانش بنگر.»

***

«مرد همیشه دوست دارد عشق اول زن باشد، ولی زن می خواهد عشق آخر مرد باشد.»

اسکار وایلد

«خداوند دختر را خلق کرد، و مرد هم زن را.»

بروالد دو ورویل

«زن هر چه می خواهد، خدا هم همان را می خواهد.»

ضرب المثل فرانسوی

«اگر می خواهی هر از گاهی به زن حکمرانی کنی باید همیشه مطیع او باشی.»

الکساندر فورستنبرگ

«گاهی احساس زن از هر دلیل منطقی دقیق تر است.»

ارتور کونان دویل

«زن پادشاهی ظرافت، نجبت و صبر است.»

ژان ژاک روسو

«زن قدرتمندترین موجود دنیا است. فقط زن می تواند مرد را به راه خدا هدایت کند.»

هنریکس ایبسن

«زن حادثه ای است از جنس باد و یا صاعقه.»

جان توری

«زن بودن مادرزادی نیست، در گذر زمن کسب می شود.»

سیمونا دو بوار

«زنان نه تنها اشتباه مردان را نمی بخشند، حتی اشتباه خود را هم نمی بخشند.»

آلفرد کاپیو

«کسی که قادر به اداره ی زن باشد، می تواند کشور را هم اداره نماید.»

***

«زن در صادقترین، حتی اعتراف خود، جایی برای سکوت نگه می دارد.»

اونوره دو بالزاک

«زن زشت وجود ندارد، فقط زن تنبل وجود دارد.»

هلنا روبینشتین

«مرد دوست دارد آن گونه که دوست دارد در باره ی زن بگوید، زن نیز دوست دارد مرد را آنگونه بسازد که خود می خواهد.»

صوفیا سیگیور

«شب تنها به ستاره ها و به زنان درخشش می دهد.»

جورج بایرون

«زن، زمانی که مسلح به سلاح ضعف خود می شود، قویتر است.»

ایوان بونین

«زن شیرین تر از زندگی و تلخ تر از مرگ است.»

سولومون

«زن نه تنها بهترین قاضی خود است بلکه بهترین جلاد خود نیز هست.»

مارک تواین

مقالات دیگر