داستان اسماعیل بیگ قوتقاشنلی در مجله ی ادبی ایران

داستان اسماعیل بیگ قوتقاشنلی در مجله ی ادبی ایران

در چهارچوب طرح «معرفی ادبیات آذربایجان در سطح جهان» مجله ی ادبی مشهور ایران به نام «غروب» اقدام به انتشار داستان «رشید بیگ و ستاره خانم» اثر اسماعیل بیگ قوتقاشنلی نموده است.

این مجله، که فعالیت خود از سال 2016 آغاز نموده است، تاکنون اقدام به انتشار آثار ادبای سرشناس جهان همچون ویلیام شکسپیر، اگوست استریندبرگ، آرسنی تارکوسکی، توماس ترانستومر و دیگران نموده است.

مقالات دیگر