آفرینش ادبی عاشیق علی عسگر در تارنمای ادبی بلاروس

آفرینش ادبی عاشیق علی عسگر در تارنمای ادبی بلاروس

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی»، و به مناسبت دویستمین سالگرد این عاشیق عارف، تارنمای ادبی بلاروس به نام «Sozvochie» اقدام به انتشار ترجمه ی روسی اشعار عاشیق علی عسگر نموده است و شرح مبسوطی در خصوص آفرینش هنری این شاعر ارائه کرده است. این اشعار در صفحه ی «آینه ی شعور مردمی»، که مربوط به ادبیات آذربایجانی است، ارائه گردیده است.

 

 

 

 

http://sozvuchie.by/

poeziya/zerkalo- narodnoj

 

 

مقالات دیگر