آفرینش ادبی عاشیق علی عسگر در تارنمای ادبی بلاروس

آفرینش ادبی عاشیق علی عسگر در تارنمای ادبی بلاروس

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی»، و به مناسبت دویستمین سالگرد این عاشیق عارف، تارنمای ادبی بلاروس به نام «Sozvochie» اقدام به انتشار ترجمه ی روسی اشعار عاشیق علی عسگر نموده است و شرح مبسوطی در خصوص آفرینش هنری این شاعر ارائه کرده است. این اشعار در صفحه ی «آینه ی شعور مردمی»، که مربوط به ادبیات آذربایجانی است، ارائه گردیده است.

 

 

 

 

http://sozvuchie.by/

poeziya/zerkalo- narodnoj

 

 

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.