آفرینش ادبی صابر رستم خانلی در تارنمای ادبی ترکیه و عمان

آفرینش ادبی صابر رستم خانلی در تارنمای ادبی ترکیه و عمان

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری، تارنمای (Erikagacioyku.com) (درخت آلوچه) و تارنمای poetsgate.com از کشور عمان اقدام به انتشار ترجمه ی ترکی اشعار «این خاک ما را نخواهد پذیرفت»، «سودای ابدی» و «باز هم در راه روستا»، اثر شاعر مردمی آذربایجان صابر رستم خانلی نموده است. علاوه بر درج این اشعار، اشاره ی مبسوطی هم به زندگینامه ی شاعر شده است.

 

 

 

 

https://erikagacioyku.com/2021/03/30/sabir-rustemhanli-1946/

https://poetsgate.com/poet.php?pt=5869&name

 

https://poetsgate.com/poem.php?pm=221652&name

 

 

 

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.