آفرینش ادبی صابر رستم خانلی در تارنمای ادبی ترکیه و عمان

آفرینش ادبی صابر رستم خانلی در تارنمای ادبی ترکیه و عمان

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری، تارنمای (Erikagacioyku.com) (درخت آلوچه) و تارنمای poetsgate.com از کشور عمان اقدام به انتشار ترجمه ی ترکی اشعار «این خاک ما را نخواهد پذیرفت»، «سودای ابدی» و «باز هم در راه روستا»، اثر شاعر مردمی آذربایجان صابر رستم خانلی نموده است. علاوه بر درج این اشعار، اشاره ی مبسوطی هم به زندگینامه ی شاعر شده است.

 

 

 

 

https://erikagacioyku.com/2021/03/30/sabir-rustemhanli-1946/

https://poetsgate.com/poet.php?pt=5869&name

 

https://poetsgate.com/poem.php?pm=221652&name

 

 

 

مقالات دیگر