سفیر مجارستان در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافت

سفیر مجارستان در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافت

 

جناب ویکتور سزدرکنی، سفیر فوق العاده و تام الاختیار مجارستان در تاریخ 18 می (28 اردیبهشت) در مرکز ترجمه کشوری آذربایجان حضور یافت.

در این دیدار در خصوص آثار نویسنده های مجار، که مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان طی سال های فعالیت خود آنها را منتشر نموده است، و نیز نحوه ی بست و گسترش روابط فرهنگی ادبی میان آذربایجان و مجارستان بحث و تبادل نظر مبسوطی صورت گرفت.

 

 

گالری

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.