فیدل کولوما: «باید هر کدام به نوبه ی خود در توسعه ی ارتباطات ادبی شیلی – آذربایجان سهمی داشته باشیم.»

فیدل کولوما: «باید هر کدام به نوبه ی خود در توسعه ی ارتباطات ادبی شیلی – آذربایجان سهمی داشته باشیم.»

 در تاریخ 17 ژوئن، کفیل موقت سفارت شیلی در جمهوری آذربایجان جناب فیدل کولوما در مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان حضور یافت.

در حین دیدار، تبادل نظر مبسوطی در خصوص آثار نویسنده های مختلف شیلیایی، که طی سال های سال از سوی مرکز ترجمه ی کشوری ترجمه و منتشر گردیده است، به عمل آمد و در خصوص گام هایی برای توسعه ی روابط ادبی میان آذربایجان شیلی مذاکراتی انجام گرفت.

جناب فیدل کوموما: «ما ارزش والایی به توجه مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به ادبیات شیلی قائلیم که این جریان از دهه ی 1990 به این سو آغاز گردیده است. از جمله باید به ترجمه ی آثار پابلو نرودان، شاعر پرآوازه ی شیلیایی، اشاره کنم که مرکز اقدام به انتشار آنها نموده است. هم چنین، انتشار آثار ادبی آذربایجانی در کشور شیلی و سایر کشورهای امریکای لاتین نیز برای ما بسیار مهم است. بر آنیم که این کار را در قالب همکاری های تنگاتنگ میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و مراجع ذیربط در کشور شیلی ادامه دهیم. مبادرت مستقیم مرکز ارتباطات فرهنگی وزارت امور خارجه ی شیلی در این امر مهم امری است بسیار ضروری.»

در پایان این دیدار کتاب «سرود یأس» اثر پابلو نرودا به مهمان اهداء گردید.

گالری

مقالات دیگر

  • داستان زردشت شفی در تارنمای ادبی قزاقستان داستان زردشت شفی در تارنمای ادبی قزاقستان

    در چهارچوب «ادبیات نوین آذربایجانی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، ژورنال ادبی قرقیزستان (adebiportal.kz) اقدام به درج ترجمه ی روسی داستان «آخرین گلفروشی» اثر نویسنده ی جوان و با استعداد آذربایجانی  زردُشت شَفی نموده است.