آفرینش ادبی شعرای آذربایجانی در تارنمای اسپانیولی زبان

آفرینش ادبی شعرای آذربایجانی در تارنمای اسپانیولی زبان

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، تارنماهای ادبی اسپانیولی زبان مراکش «Marruecos.ma» اقدام به انتشار ترجمه ی اسپانیولی شعر «الوداع»، اثر شاعر آذربایجانی عادل میرسید، و «رو در رو با دژخیم»، اثر شاعر آذربایجانی حمید هریسچی، نموده است. علاوه بر انتشار آثار شعرا، شرح کوتاهی از زندگینامه ی این شعرا نیز برای استفاده ی عموم در تارنما درج شده است.

اشعار را طوطی خانم یونس اوا از زبان آذربایجانی به زبان اسپانیولی ترجمه کرده است.


https://infomarruecos.ma/adios-adil-mirseyid

https://infomarruecos.ma/cara-a-cara-con-el-ve

 

 

مقالات دیگر