ترجمه ی اوکراینی منظومه ی «لیلی و مجنون» در کتابخانه های اوکراین

ترجمه ی اوکراینی منظومه ی «لیلی و مجنون» در کتابخانه های اوکراین

 

کتاب ترجمه ی اوکراینی منظومه ی «لیلی و مجنون» اثر شاعر نامدار آذربایجانی نظامی گنجوی، که به مناسبت 880 مین سالگرد شاعر و نیز «سال نظامی» در اوکراین منتشر گردیده است، در کتابخانه های زیر گنجانیده شد:

کتابخانه ی وزارت سیاست های فرهنگی و اطلاعاتی اوکراین

کتابخانه ی مؤسسه ی کتاب اوکراین

کتابخانه ی موزه ی ملی ادبیات اوکراین

کتابخانه ی اتحادیه ی ملی نویسندگان اوکراین

کتابخانه ی مؤسسه ی زبان اوکراینی وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین

کتابخانه ی مؤسسه ی شرق شناسی وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین

کتابخانه «و. ی. ورنادسکی» وابسته به فرهنگستان ملی علوم اوکراین

کتابخانه ی مجلس ملی اوکراین

کتابخانه ی مؤسسه ی «تاراس شِوچِنکو» وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین

کتابخانه ی مرکز زبان شناختی کیف

کتابخانه ی ملی فرهنگستان فرهنگ و هنر اوکراین

کتابخانه ی علمی دانشگاه ملی فرهنگ و هنر کیف

کتابخانه ی مرکزی شهر خرسون به نام «لسیا اوکراینا»

کتابخانه ی مرکزی شهر کیف  به نام «ای. س. پوشکین»

کتابخانه ی مرکزی شهر کیف  به نام «ن. و. گوگل»

کتابخانه ی فراگیر علمی به نام «او. اولژیچ»

کتابخانه ی مرکزی شهر ژیتومیر به نام «و. زملیاک»

کتابخانه ی موزه ی ادبیات ژیتومیر

 

مقالات دیگر

 • نویسنده ی سرشناس آذربایجانی اعتماد باشکچید موفق به دریافت جایزه گردید نویسنده ی سرشناس آذربایجانی اعتماد باشکچید موفق به دریافت جایزه گردید

   

  به منظور تعمیق هنر ترجمه و انگیزش ترجمه ی ادبی، جایزه ی ویژه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، به پاس زحماتی که اعتماد باشکچید، نویسنده و مترجم سرشناس آذربایجانی، در 

   

 • ویدیوی «عبادتگاه های قدیم شوشا» ویدیوی «عبادتگاه های قدیم شوشا»

   

  مستند «عبادتگاه های قدیم شوشا»، که به مناسبت «سال شوشا» از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان تهیه و به زبان های مختلف ترجمه شده است، از سوی تعدادی از تارنماهای مشهور در سرتاسر دنیا منتشر گردید، از جمله: تارنمای “nex24.news” از ایرلند، “medium.com” تارنمای از الجزایر، “alharir.info” از عراق، تارنماهای “mustaqila.com”

   

 • کتاب «گزیده ی آثار» مارکز به ماریا آنخلیکا استیر اهداء گردید کتاب «گزیده ی آثار» مارکز به ماریا آنخلیکا استیر اهداء گردید

   

  خانم ماریا آنخلیکا استیر، کفیل موقت سفارت جمهوری کلمبیا در جمهوری آذربایجان در تاریخ 22 سپتامبر (31 شهریور) با نویسنده ی مردمی خانم آفاق مسعود، رئیس مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، دیدار نمود.