شماره جدید مجله ی “خزر” منتشر گردید

مطالب منتشر شده در این شماره:

 

بخش «ادبیات آذربایجانی»: حکایت «درست» اثر اسی ملک زاده؛

بخش «اندیشه های ادبی»: «سخنان کافکا» اثر «یانولخ»؛

بخش «شعر اسپانیولی»: «دیوان تاماریت»؛

بخش «داهیان»: رمان «جناب رئیس جمهور» اثر میگل آستوریانس

بخش «داستان»: داستان های امیلیان استانو و زوودیا هودچیچ؛

در بخش «یادداشت»: «شاه عباس و زمانه ی او» اثر جیهاد آی دوغموش؛

در بخش «خاطره»: «اندیشه های زندان جزیره ی یلنای مقدس» اثر لاس کازین؛

در بخش «گذر الهی»: «تورات»؛

در بخش «رمان»: رمان «من به شاه انگلیس خدمت کرده ام» اثر بوهومیل هرابالین؛

در بخش «نمایش»: می توانید با «روش استراسبورگ» اثر لولا کوئن و دیگر آثار را بخوانید.

 

مجله ی خزر در چاپخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به چاپ رسیده است.

 

خزر را از کیوسک های روزنامه فروشی بخواهید.

 

 

 

 

مقالات دیگر