امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «RIL Editores» شیلی

امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «RIL Editores» شیلی

در راستای همکاری مداوم و سازنده فرهنگی میان دو کشور شیلی و جمهوری آذربایجان، مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «RIL Editores» شیلی موافقت نامه ی همکاری امضا نمودند.

امضای این یادداشت تفاهم گامی است مفید در راستای توسعه‏ی روابط فرهنگی میان کشور ما و کشورهای اسپانیولی زبان، همکاری سازنده در چهارچوب تبادل فرهنگی و ادبی میان دو کشور آذربایجان و شیلی، انجام ترجمه و نشر آثار آذربایجانی و شیلیایی، مبادلات فرهنگی متقابل، برگزاری مراسم معرفی کتاب، برگزاری گردهمایی ها، میز گردها، کنفرانس های برخط (آنلاین) برای معرفی آثار منتشره، معرفی آثار منتشره در سطحی گسترده به مخاطبین، معرفی این آثار در رسانه های جمعی هر دو کشور و جادادن آثار منتشره در کتابخانه‏های مرکزی و دانشگاه های هر دو کشور.

 

سند را خانم آفاق مسعود، رئیس هیأت مدیره ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، و دانیل ارنستو کالابرس، مدیر انتشارات RIL Editores امضا نمودند.

 

مقالات دیگر