مدیر مرکز ملی ترجمۀ مصر در بنیاد ترجمه

مدیر مرکز ملی ترجمۀ مصر در بنیاد ترجمه

در 5 می، مدیر مرکز ملی ترجمۀ مصر جناب آقای انور مغیس از بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان دیدار کردند. در این جلسه، از توجه بنیاد ترجمه به ادبیات عربی، صحبت شده است. بیان شده است که، آثار نویسندگان شهیر عرب مانند نجیب محفوظ، محمود طیمور، إحسان عبدالقدوس را بنیاد ترجمه به زبان آذری ترجمه و منتشر کرده است. سپس در مورد ادبیات مصر، روابط ادبی دو کشور، نهادهای ادبی دو طرف، پروژه‌های مشترک بحث و گفت‌وگو شده است. همچنین در ماه مارس امسال در قاهره از کتاب «داستانهای معاصر آذربایجان» رونمایی شد. و نیز در مورد ترجمه و چاپ مجموعه‌های دیگر مذاکره شده است.

انور مغیس: «امروز، جمهوری آذربایجان در جهان نمایندۀ کشوری است، تساهل مذهبی که پایه و اساس درک متقابل میان مردم است، در آن حکمفرماست، شناخته می‌شود. جنبۀ اساسی آن نیز معرفی و ترویج ادبیات خود به جهانیان است. برای به دست آوردن اطلاعات در مورد آگاهی، زندگی و پایه‌های معنوی یک ملت، در وهلۀ اول به ادبیات همان کشور رجوع می‌شود. به این معنا، فعالیتهای این بنیاد ستودنی است».

در پایان نشست دو کتاب از منشورات بنیاد ترجمه «راهنمای صحبت زبان عربی- آذربایجانی» و «تاریخ مردم آذربایجان به زبان عربی» به مهمان اهداء شد.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

گالری

مقالات دیگر