رئیس انتشارات آلمان در بنیاد ترجمه

رئیس انتشارات آلمان در بنیاد ترجمه

در 12 ماه مه رئیس انتشارات «ورلاگ هانس یورگن مورر» آلمان جناب آقای هانس یورگن مورر از بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان دیدن کردند. در این دیدار بیان شد که آثار نویسندگان شناخته شدۀ آلمانی همچون هاینریش بل، هربرت فرانکه، هرمان هسه، توماس مان، یوهان ولفگانگ گوته، هاینریش هین، پاتریک زوسکیند، گونتر گراس، لیون فیختوانگر در زمان‌های مختلف توسط بنیاد ترجمه به زبان آذربایجانی ترجمه و چاپ شده و به خوانندگان آذربایجانی معرفی شده است. سپس دربارۀ مسائل ساخت پل ادبی بین ادبیات آذربایجان و آلمان و معرفی و ترویج ادبیات آذربایجان در آلمان و چاپ «منتخبات معاصر ادبیات آذربایجان» در فرانکفورت و رونمایی این مجموعه در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت آلمان و نیز توزیع مجموعۀ «منتخبات معاصر ادبیات آذربایجان» در کتابخانه‌های آلمان و اتریش مورد مذاکره قرار گرفت.

برگردان: ع. ملک‌اف 

گالری

مقالات دیگر