کتاب «تحریک سومقاییت در مقابل آذربایجان، کار گریگوریان» در ترکیه منتشر شد

کتاب «تحریک سومقاییت در مقابل آذربایجان، کار گریگوریان» در ترکیه منتشر شد

 کتاب «تحریک سومقاییت در مقابل آذربایجان، کار گریگوریان» توسط بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان در ترکیه منتشر شده است. کتاب در انتشارات «بریکان» ترکیه چاپ شده است. در این کتاب از خرابکاری و تحریک ارامنۀ سومقاییت بر علیه جمهوری آذربایجان در سال 1988 بحث می‌شود. در این کتاب اثبات شده است که همۀ این خرابکاری‌ها تحت رهبری ادوارد گریگوریان انجام شده است.

نویسندۀ کتاب، روزنامه‌نگار آذربایجانی ابراهیم محمداف و برگردان ترکی آن سنان نقی است.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

گالری

مقالات دیگر