«گلچین ادبیات ترکیه» اولین بار در جمهوری آذربایجان

«گلچین ادبیات ترکیه» اولین بار در جمهوری آذربایجان

 کتاب جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان «گلچین ادبیات ترکی» (نثر) منتشر شد.

در این کتاب یک نمای کلی از اثر نویسندگان قرن نوردهم تا بیست و یکم ترکیه وجود دارد. در این کتاب بیش از پنجاه اثر از پنجاه نویسندۀ معروف ترکیه گنجانده شده است.

مترجمان مجموعه قمر آلخان‌اوا، کماله علی‌اکبراوا و صنعان نقی است. مؤلف تقریظ اعتماد باشکچید، ویرایشگران: یاشار علی‌اف و سلام سروان است.

در 5 ژوئن از این کتاب در مرکز فرهنگی ترک یونس امره رونمایی خواهد شد. و پس از آن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

 

برگردان: ع. ملک‌اف. 

مقالات دیگر