رونمایی از کتاب «گلچین ادبیات ترکیه»

رونمایی از کتاب «گلچین ادبیات ترکیه»

در تاریخ 5 ژوئن از مجموعۀ جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان - «گلچین ادبیات ترکیه» (نثر) رونمایی شد.

این مراسم در دانشکدۀ یونوس امرۀ باکو برگزار شد. روشنفکران، شخصیتهای علمی، دیپلماتیک و ادبی در این مراسم شرکت داشتند. عثمان چویک‌سوی و دیگر مهمانان نیز شرکت داشتند.

در افتتاحیه نشست، مدیر بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان صحبت کردند. ایشان به این نکته توجه نمودند که گلچین ادبیات ترکیه از قرن نوزدهم تا بیست و یکم در این مجموعه جمع شده است. کسی اگر این مجموعه را مطالعه کند، اصول و جریانات و امهات ادبیات ترکیه در دستش خواهد بود. و بنیاد ما این پروژه را اجرا نموده است. پس از این نیز در زمینۀ گلچین شعر ترکیه (نظم) کارمان را ادامه خواهیم داد.

سپس سفیر ترکیه در جمهوری آذربایجان جناب ارکان اوزاورال صحبت نمودند. سفیر کار انجام شده را در ارتقاء ادبی دو کشور برادر مهم تلقی کردند. ایشان بر تداوم این همکاری تأکید نمودند. ایشان همچنین بیان داشتند: این مجموعه مظهر بارز و مهم برادری و اخوت مردم ترکیه و آذربایجان است.

نایب رئیس اتحادیه نویسندگان اوراسیا عثمان چویک‌سوی از ترکیه برای این مراسم دعوت شده بودند. ایشان نیز به نوبۀ خود بر کیفیت ترجمه تأکید داشتند. به عنوان نمایندۀ اتحادیه نویسندگان اوراسیا از بنیاد ترجمه به صورت اعم و از خانم آفاق مسعود به صورت اخص تشکر و قدردانی نموده‌اند. و دیپلم افتخاری اتحادیه نویسندگان اوراسیایی را به خانم آفاق مسعود اهداء نمودند.

مهمانان مراسم نیز به نوبۀ خود از اهمیت و تأثیر کارهای اجرا نمودۀ بنیاد ترجمه بر روابط ادبی بین دو کشور صحبت کردند. همچنین بر ادامۀ این پروژه توسط بنیاد ترجمه تاکید نمودند.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

گالری

مقالات دیگر