رمان محبوب ایمره کرتس در زبان آذربایجانی

رمان محبوب ایمره کرتس در زبان آذربایجانی

  بنیاد ترجمه وابسته به کابینه وزیران جمهوری آذربایجان - رمان محبوب «بی‌سرنوشت» نویسنده معروف مجارستانی و برنده جایزه نوبل ایمره کارتس را منتشر کرده است.

نویسنده یک سبک غیرمعمول برای کار خود انتخاب کرده و زندگی وحشتناک اردوگاه مرگ را به عنوان واقعیت عادی توصیف کرده است. و نشان می‌دهد که با وجود شکنجه، لحظات شادی نیز اردوگاه مرگ وجود دارد. رمان در سال 1975 برای اولین بار در مجارستان منتشر شده است. تنها پس از ترجمه به آلمانی در سال 1990، به طور گسترده در اروپا مشهور گشته است. در سال 2002، رمان برای نخستین بار ادبیات نوبل را به مجارستان برد.

قهرمان نوجوان رمان، ماهیت رویدادها را درک نمی‌کند و متوجه نمی‌شود چه اتفاقی می‌افتد ولی با چشم کودکانه می‌پذیرد و تصویر می‌کند که این نیز به رمان اصالت ویِژه می‌بخشد. به این ترتیب، نویسنده، لحظاتی را بیان می کند که در آن روح انسان با حقیقت زندگی مواجه است. در ضمن این اثر برای اولین بار به زبان آذربایجانی ترجمه شده و در آذربایجان منتشر شده است.

رمان را ماهیر گارایف و گلدسته نصیب به زبان آذربایجانی ترجمه نموده است.

برگردان: ع. ملک‌اف.

 

مقالات دیگر