رونمایی از کتاب «مجموعۀ منتخبات معاصر آذربایجان» چاپ شده در مصر

رونمایی از کتاب «مجموعۀ منتخبات معاصر آذربایجان» چاپ شده در مصر

از کتاب «مجموعۀ منتخبات معاصر آذربایجان» که پروژه مشترک بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان و مرکز ترجمه ملی مصر است، در کتابخانۀ آکادمی ملی علوم آذربایجان رونمایی شد. باید توجه داشت که این کتاب برای اولین بار منظرۀ عمومی ادبیات آذربایجان را در جهان عرب نشان داد. در مجموع آثار نوزده نویسندۀ آذربایجانی در این مجموعه گنجانده شده بود. مترجم کتاب مدیر مرکز فرهنگی و آموزشی مصر، وابسته فرهنگی سفارت مصر در جمهوری آذربایجان، دکتر احمد سامی العایدی بود. 

در این مراسم روشنفکران مشهور کشور، سفراء خارجی در آذربایجان و نمایندگان دیپلماتیک حضور داشتند.

مدیر بنیاد ترجمه خانم آفاق مسعود به ایراد سخن پرداخت. ایشان ابراز داشت اینها نشان می دهد که بنیاد ترجمه دیگر در عرصه بین المللی فعالیت می‌کند. این پروژه‌ با همکاری مرکز ترجمه ملی مصر انجام شد. و این کتاب در کتابخانه ملی مصری و نیز در دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های آنان خواهد بود. همچنین در سال آینده در دیگر کشورهای عرب زبان منتشر خواهد شد. 

سپس سفیر فوق العاده و تام الإختیار و نماینده عالی فلسطین در جمهوری آذربایجان، جناب آقای ناصر عبدالکریم، سفیر فوق العاده و تام الإختیار پادشاهی مراکش در جمهوری آذربایجان، جناب آقای محمد عدل إمبارش سخنرانی کردند. از اهمیت این مجموعه منحصر به فرد سخن گفتند. آنها ابراز داشتند این مجموعه برای گسترش روابط ادبی و فرهنگی بین مصر و آذربایجان خیلی مهم است. 

سفیر ناصر عبدالکریم بر کیفیت بالای ترجمه و طراحی کتاب تاکید کرد و نیز ایشان تأکید کردند که چنین کارها و ابتکارات تأثیر مثبت بر روابط دیپلماتیک بین آذربایجان و کشورهای عربی خواهد گذاشت. 

سفیر محمد عادل إمبارش ابراز داشت که این کتاب در زبان عربی به عنوان منبع اصلی دانشجویان و محققان و نیز برای مطالعه خاورشناسان جهان بسیار مهم خواهد بود. این مجموعه برای بیش از سی‌صد و هشتاد میلیون خوانندۀ عرب در نظر گرفته شده است. سفیر برای این کار مهم به مدیر بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان خانم آفاق مسعود و مدیر مرکز فرهنگی و آموزشی مصر، وابسته فرهنگی سفارت مصر در جمهوری آذربایجان، دکتر احمد سامی العایدی برای ترجمه عالی تشکر کرد. وی گفت در آیندۀ نزدیک سفارت مراکش با همکاری بنیاد ترجمه این مجموعه را در اختیار خوانندگان مراکشی نیز خواهد گذاشت. 

سپس دکترای زبان‌شناسی پروفسور امام‌وردی حمیداف، پروفسور دانشگاه دولتی باکو قولو محرملی، پروفسور زبان‌شناسی نصرالله محمداف، دکترای زبان‌شناسی پاشا کریم‌اف، دانشیار آکادمی ملی علوم آذربایجان علاءالدین ملک‌اف، مدیر کتابخانه علمی مرکزی آکادمی ملی علوم آذربایجان لیلا ایمانوا سخنرانی کرده، از اهمیت علمی، فرهنگی و هنری این مجموعه سخن گفتند. 

گالری

مقالات دیگر