رمان برنده جایزه نوبل به زبان آذربایجانی منتشر شد

رمان برنده جایزه نوبل به زبان آذربایجانی منتشر شد

کتاب جدید توسط بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان منتشر شده است. اثر «بازماندۀ روز» نوشتۀ کازوئو ایشی گورو نویسندۀ انگلیسی ژاپنی‌تبار است. وی در سال 2017 برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.

نویسنده با رمان‌های «منظر پریده‌رنگ تپه‌ها»، «وقتی یتیم بودیم»، «هرگز رهایم مکن» به شهرت رسیده است. رمان «بازماندۀ روز» در سال 1989 در لندن منتشر شده است و در همان سال نیز جایزۀ بوکر را از آن خود کرده است.

همانند آثار دیگر نویسنده، در این رمان نیز حوادث از زبان اول شخص نقل می‌شود.

این اثر با ویرایش ماهیر قارایف و توسط سادای بوداقلی ترجمه شده است.

 

مترجم: ع.ملک‌اف. 

مقالات دیگر