دیدار آقای رافائل هارپاز سفیر فوق العاده و تام الإختیار اسرائیل با خانم آفاق مسعود رئیس بنیاد ترجمه نزد کابینه وزیران جمهوری آذربایجان

دیدار آقای رافائل هارپاز سفیر فوق العاده و تام الإختیار اسرائیل با خانم آفاق مسعود رئیس بنیاد ترجمه نزد کابینه وزیران جمهوری آذربایجان

جناب آقای رافائل هارپاز سفیر فوق العاده و تام الإختیار اسرائیل در 14 نوامبر با خانم آفاق مسعود رئیس بنیاد ترجمه دیدار کردند. در این دیدار ارتقاء روابط ادبی و فرهنگی جمهوری آذربایجان و اسرائیل و نیز دربارۀ فرصت همکاری های دوجانبه گفت و گو نمودند.

خانم آفاق مسعود ابراز داشتند ادبیات و ادبیات هنری برای ارتقاء زبان ضروری است. همچنین به منظور بالا بردن سطح فرهنگ عمومی نیز لازم الإجراست. در عین حال یک شغل جدی است. ایشان همچنین بیان داشتند ادبیات اسرائیلی به زبان آذری ترجمه و چاپ شده و در ادامه فرمودند:

«بنیاد ترجمه همواره به ادبیات اسرائیلی و به ویژه ادبیات ادیبان و نویسندگان یهودی الأصل را مورد توجه خویش قرار داده و اثر اودسای اسحاق بابل و نمایشنامه های آرتور میلر را ترجمه و چاپ نموده است. از سال آینده به ترجمۀ آثار نویسندۀ بنام یهودی آقای شولوم علیخم را از زبان عبری شروع خواهیم نمود.»

خانم آفاق مسعود بیان داشتند که ضروری است متونی از تورات هم که به زبان آذری ترجمه نشده، از اورژینال به زبان آذری با همکاری کارشناسان اسرائیلی ترجمه و چاپ گردد.

جناب آقای رافائل هارپاز ابراز داشتند من هم به نوبۀ خود از تأسیس همچنین بنیادی خوشحالم و افتتاح همچنین بنیادی در نوع خود یک حادثۀ ویژه است. نیز ایشان بیان داشتند من اطمینان دارم که بنیاد ترجمه نقش مهمی در ایجاد پلها بین دو ملت ایفاء خواهد نمود. ایشان در ادامه افزودند: در مقایسه با دیگر کشورها روابط آذربایجان و اسرائیل با سرعت بیشتری پیشرفت می کند. برای هر دو کشور نیز اهمیت ویژه ای دارد. همکاریهای اقتصادی و موضع ما در مسئلۀ قره باغ می تواند این رفاقت را اثبات نماید. اتفاقی نیست که تا حالا از آذربایجان 70000 نفر یهودی در اسرائیل زندگی می کنند. همۀ آنها به صورت فصیح به زبان آذری حرف می زنند و به هیچ وجه نیز باکو را فراموش نمی کنند. گرچه ما از نظر جغرافیایی نزدیک نیستیم. ولی وابستگیهای فرهنگی و معنوی زیادی داریم که همیشه به پیشرفت روابط دو کشور کمک نموده و تحرک آفرین بوده است. ما در همۀ حوزه ها از جمله اقتصادی، فرهنگی و ادبی آمادۀ همکاری هستیم.

در پایان دیدار، برای شرکت اعضاء بنیاد درهمایشها و کنفرانسهایی که در زمینۀ فرهنگی و ادبی در اسرائیل برگزار می گردد، نیز دربارۀ تبادل افکار، تنظیم پروژه ها توافق شد.

 

 

گالری

مقالات دیگر