ادبیات آذربایجان در شهر برلین ارائه شد

ادبیات آذربایجان در شهر برلین ارائه شد

 

کتاب "سر" - یکی  از لایحه های بین المللی مرکز ترجمه ی  آذربایجان که در تمام دنیا  بر راستای تبلیغ و شناسایی ادبیات آذربایجان  انجام می شود  در شهر برلین ارایه  شده است.

مراسم رونمایی کتابی که در انتشارات "هانس یورگر ماورر" آلمان به طبع رسیده است در خانه ی شعر برلین برگزار شد.

مراسم را با سخن افتتاحیه مدراتور، دکترای علوم فیلولوژی مایکل حس باز کرده است: " این کتاب پنجره ای است که برای آشنایی نزدیک  با ادبیات و فرهنگ و آداب و سنن و مردم آذربایجان محسوب می گردد. گردهمایی نویسندگانی که در آثارش چشمانداز کشور و خودش را ارایه می دهند  به طور کل در باره ی این کشور و راجع به مردم همان سرزمین و دنیا ی معنوی و ملی و افکار آنها  تصوری ایجاد می کند".

پس از این مولف پیشگفتار کتاب، پروفسور دانشگاه ی وورتسبورگ آلمان و  رئیس جامعه ی "اسوالد فون ولکنشتاین" زیگلیندا هارتمان سخنرانی کرده است. او از نقش اهمیت انگیز کتاب که در راستای برقراری ارتباطات ما بین ادبیات های آلمان و آذربایجان می باشد سخن گفته و بیان کرده است که این لایحه به فرهنگ های واژه ای هر دو کشور تحفه ها خواهد داد.

بعدا رئیس مرکز ترجمه ی آذربایجان -  آفاق معسود  سخنرانی کرده است. آفاق معسود راجع به تاریخ و چشمانداز معاصر ادبیات آذربایجان سخن گفته و از لایحه های مرکز ترجمه که در سالها ی اخیر انجام شده است اطلاع داد.

پس از این داستان های داخل کتاب خوانده شده است. در ایفا ی نینا وستین - بازیگر برنامجات رادیو و تلویزیون آلمان داستان های مقصود ابراهیم بگ اف و موولود سلیمانلی و آفاق معسود  ارایه داده شد.

خاطرنشان کنیم که کتابی که حاوی داستان های جلیل محمد قلی زاده و میر جلال و عسی حسین اف و صابر احمدلی و عسی  ملیکزاده و مقصود ابراهیم بگ اف و یوسف صمد اقلی و انار و الچین و  موولود سلیمانلی و آفاق معسود هست به زبان آلمانی از طرف مترجمین آلمانی و اتریشی - لوتس انگل و حلقا پابل و سنا دوقان و هیلدا تانیک و ماریون کوبین سمیون افا و والتراود و ولفرام شرودر ها ترجمه شده است.

 

 

گالری

مقالات دیگر