کتاب "اسرار(داستان های آذربایجانی)" در کتابخانه های اتریش و سوئیس و لوکزامبورگ ولیختن‌اشتاین و آلمان

کتاب "اسرار(داستان های آذربایجانی)" در کتابخانه های اتریش و سوئیس و لوکزامبورگ ولیختن‌اشتاین و آلمان

 

در چارچوب لایحه های بین المللی که بنیاد ترجمه ی آذربایجان در راستای شناساندن و تبلیغ ادبیات آذربایجان در تمام دنیا انجام می دهد با کسب نتایج موفقی ادامه می یابد. کتاب "اسرار(داستان های آذربایجانی)" که امسال در شهر برلین به چاپ رسیده و رونمایی آن به شکل گسترده برگزار شده است، تعداد از کتابخانه های مرکزی اروپا  از جمله در کتابخانه ی مرکزی سوریخ سوئیس، موئسسه ی علم زبان شرق معاصر و دانشگاه اسلامشناسی، دانشگاه بازل، کتاب خانه ی اروپا شرقی- مرکزی و خاور دانشگاه فرایبورگ، کتابخانه دانشگاه وین اتریش، مرکز اطلاعات به نام هامر پرگشتال مربوط به قفقاز جنوبی و آسیا ی مرکزی جامعه شرق اتریش، کتابخانه ی دانشگاه تیرول، کتابخانه ی دانشگاه قراتس، کتابخانه ی دانشگاه ی زالسبورگ، انستیتوتو ی بایگانی ادبیات و پژوهش های ادبی به نام روبرت موزل، کتابخانه ی  ملی اتریش، کتابخانه ی شهری سمرنیگ، کتابخانه ی جامعه ی  مدرسه های گردشگری،  کتابخانه ی جامعه شهر شتوکراو، کتابخانه ی جامعه ی فلوریان بزرگ، کتابخانه ی شهری الپباخ، کتابخانه ی جامعه وین همچنان در شبکه ی کتابخانه های لیختن‌اشتاین، کتابخانه ی دانشگاه لوکزامبورگ و در عین حال در بیش از ۸۰ کتابخانه ی آلمان جا گرفته است.

 

موسسات و کتابخانه های آلمان که کتاب "اسرار(داستان های آذربایجانی)" جا گرفته است.

 

پژوهشگاه قفقازشناسی و اسلاوی دانشگاه ینا

موسسه ی خاوری برلین-آلمان

کتابخانه ی اسلامشناسی و خاورشناسی دانشگاه رور بوخوم

کتابخانه ی خاورشناسی دانشگاه بامبرگ

کتابخانه ی دانشگاه دولتی ساکسون پایین گوتینگن

بنیاد پژوهشکده ی هنری و ادبی برلین

کتابخانه ی مخصوصی کرسی خاورشناسی کیل

کتابخانه ی کرسی خاورشناسی دانشگاه لودویگ آلبرت فرایبورگ

کتابخانه ی دانشگاه تریر

کتابخانه ی دانشگاه رگنسبورگ

کتابخانه ی مرکزی هامبورگ

کتابخانه ی تاریخی اروپا شرقی دانشگاه هایدلبرگ

کرسی خاورشناسی دانشگاه کلن

موسسه ی علوم شرقی و آسیایی دانشگاه ویلهم فریدریخ راین بون

موسسه ی آسیا -آفریقا دانشگاه هامبورگ

بنیاد پژوهشکده ی شرق مرکزی و نزدیک دانشگاه فلیپس مارسبورگ

کتابخانه ی دانشگاه توبینگن ابرهارد کارل

مرکزی پژوهشی اروپا شرقی دانشگاه برمن

کتابخانه ی خاورشناسی دانشگاه لایپسیگ

کتابخانه ی دانشگاه پوتسدام

کتابخانه ی ولفنبوتل هرسوگ اوگوست

کتابخانه شهر سله

خانه ی کتاب فرانکفروت

کتابخانه ی شهر بوکستهوده

کتابخانه ی شهر فلنسبورگ

کتابخانه ی شهر ستاده

کتابخانه ی شهر کوکس هافن

 کتابخانه ی شهر و منطقه ی ارفورت

کتابخانه ی شهر اسن

کتابخانه ی شهر هاتینگن

کتابخانه ی دولتی آنسباخ

کتابخانه ی شهر اولم

کتابخانه ی شهر کریل سحایم

کتابخانه ی شهر گروس امشتادت

کتابخانه ی دانشگاه دارمشتادت

کتابخانه ی شهر ولسبوگ

کتابخانه ی شهر انگلشتادت

کتابخانه ی دانشگاه کاتولیک ایختد اینگشتادت

کتابخانه ی شهر براینشوایگ

کتابخانه ی شهر شتندال

کتابخانه ی گلفرید ویلهم لایبنیتس

کتابخانه ی شهر اسلینگن

کتابخانه ی مدرسه عالی راین مای

کتابخانه ی شهر افنباخ

کتابخانه ی شهر آخن

کتابخانه ی مرکزی دویسبورگ

کتابخانه ی مدرسه عالی فولدا

کتابخانه ی زولت

کتابخانه ی شهر وکلمونده

کتابخانه ی تسن نویست (ازدوم )

کتابخانه ی شهر برگن

کتابخانه ی کبلنتس

کتابخانه ی دانشگاه کاسل

کتابخانه ی شهر هالبرشتادت هاینریخ هاینه

کتابخانه ی منطقه ای براندنبورگ جدید

کتابخانه ی مرکزی ووپرتال

کتابخانه ی شهری بیلفلد

کتابخانه ی شهر خمنیتس

کتابخانه ی شهر کایزرسلاوترن

کتابخانه ی شهر لوبک

کتابخانه ی شهر لونبورگ

کتابخانه ی شهر هام

کتابخانه ی دانشگاه سارلند

کتابخانه ی دانشگاه اوسنابروک

کتابخانه ی شهر لورکزون

کتابخانه ی شهر هآیلبرون

کتابخانه ی شهر برمنهاور

کتابخانه ی ملی آلمان

کتابخانه ی دانشگاه فرانکفروت

کتابخانه ی شهر ویمار

کتابخانه ی بیشوفسهایم

کتابخانه ی موسسه ی اروپا ی شرقی برلین

کتابخانه ی دانشگاه ماینتس

کتابخانه ی دانشگاه ورتسبورگ یولیوس ماکسیمیلان

کتابخانه ی شهر بادن

کتابخانه ی جامعه ی آنا زگهارس

کتابخانه ی شهر لودویگ سهافن

کتابخانه ی دانشگاه اروپا ی فرانکفروت ویادرینا

کتابخانه ی خاورشناسی ارلانگن

کتابخانه ی دولتی باواریا

کتابخانه ی شتوتگارت وتمبورگ

کتابخانه ی دانشگاه ماربورگ

کتابخانه ی دانشگاه هاله سکسن انهالت

موسسه ی شرقی استانبول آلمان

دانشگاه آزاد برلین

کتابخانه ی دانشگاه برلین هومبولتد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات دیگر