نویسنده ی معروف مصر در بنیاد ترجمه ی آذربایجان

نویسنده ی معروف مصر در بنیاد ترجمه ی آذربایجان

 نویسنده ی معروف مصر، عضو رسمی بنیاد ملی ترجمه ی مصر جناب یعقوب الشرونی مهمان بنیاد ترجمه بوده است. موقع دیدار از لایحه های بین المللی که بر اساس همکاری بنیاد ملی ترجمه ی مصر و بنیاد ترجمه آذربایجان به وجود آمده است سخن گرفته شده است.

 یعقوب الشرونی: همکاری بنیاد ملی ترجمه ی مصر و بنیاد ترجمه آذربایجان در سال های اخیر امکاناتی به وجود آورده است که ادبیات آذربایجان به دنیا عرب شناخته شده باشد. مجموعه ی " داستان های آذربایجان" که پارسال در مصر منتشر شده است، نه تنها در کتابخانه های مرکزی و خانه های کتاب و دانشگاه های مصر جا گرفته، بلکه هم به کشور های عربی دگر پخش شده، به نمایشگاه های کتاب بین المللی ارایه داده شده و مورد توجه قرار گرفته است.

سپس نویسنده بیان کرده است که ادبیات و تبادلات ادبی نه تنها ما بین کشور ها تفاهم متقابل را تامین می نماید، بلکه هم  در حل بسیاری از مشکلات دنیا موثرتر می باشد. وی خاطرنشان کرده است که ادبیات دارای امکانات مخصوصی موثری است که "نیرو ی نرم" نام دارد. این نیرو - نیروی برتری است که بر جامعه دارای بیشتر از امکانات تاثیر سیاست و اقتصاد است و توان راهیابی به قلب انسان دارد.

گالری

مقالات دیگر